Information

Självklart kommer våra medlemsblad också på vår hemsida, tillsammans med all övrig information.

Vi håller ständigt på att uppdatera vårt medlemsregister med även e-postadresser.

De medlemmar som har e-post ombedes därför meddela denna till oss på vår nya e-postadress: info@fsbb.se.

Vi kommer dock att även i fortsättningen att skicka medlemsblad och annan allmän information med vanlig postgång.

Vi arkiverar även medlemsbladen efterhand det kommer nya, på detta vis kan du då läsa även tidigare medlemsblad.

 

De nedladdningsbara filerna är gjorda i pdf-format vilket innebär att du måste ha Adobe Reader installerad på din dator.

Saknar du Adobe Reader så kan du ladda ner den via denna länk