Information
och Program

Information

 

Bästa medlemmar!

Då kan vi konstatera att inget blev som vi planerat i år!
Vi har saknat trevliga aktiviteter och träffar men när vi nu tittar tillbaka så kan vi sammanfatta en ganska aktiv och händelserik vår, sommar och höst.

 

Aggarp

Arbetsgruppen för kvarnen och möllarebostaden har uträttat ett fantastiskt underhållsarbete där. Utevistelse och framför allt viljan att ha något att göra, resulterade i att 10-12 medlemmar har samlats varje tisdag förmiddag och arbetat med reparationer och målning. Ett stort antal arbetstimmar har lagts ner.

Arbetena har främst varit koncentrerade till möllarebostaden och uthusen. Veranda, fönster, ytterdörrar och gavlar har målats och alla fönster har kittats med traditionella material som linoljefärg, kalkfärg och kalkbruk. Vår smed har även renoverat den illa åtgångna vindflöjeln.

 

Redaktionskommittén har också fortsatt sitt arbete under säsongen och färdigställt årets årsbok!

Tillsammans med årsboken kommer en innehållsförteckning från samtliga årsböcker från 2004 till 2020, med uppgift om artiklar och författare. Ännu finns möjlighet att köpa tidigare utgivningar.

 

Arkivet

Vi har haft vårt arkiv på Småskolan men i september fick vi besked om att lokalerna måste utrymmas på grund av dålig ventilation och fick istället erbjudande om lokaler i Aggarpshallen. Där finns nu arkivskåpen placerade i ett rum och intill finns ett arbetsrum för bearbetning med mera.


Bo Sahlée, Mats Olsson och Richard Bern fortsätter med att ordna och katalogisera föreningens dokument. Arbetet med att skanna och registrera bilder som tillhör kommunens arkiv fortsätter också, nu med ett nytt 3-årigt avtal om kommunens bildarkiv.

Det finns många inlämnade bilder till föreningen och senast en donation av Dan Fjällström,  vars föräldrar verkade i Svedala.
Donationen omfattar ca 2000 negativ. Klassfoton på hemsidan kompletteras hela tiden med nya foton och vi lånar gärna fler om det finns undansparat hemma hos dig. Du kan också hjälpa till med att identifiera redan publicerade foton.

Vi hoppas också att på sikt kunna publicera fler bilder och information om innehållet i arkivet på vår hemsida.

Du är välkommen att kontakta oss för ett besök i arkivet för att söka vidare bland våra dokument eller få hjälp med att söka i bildarkiven. Ring Mats Olsson för att avtala tid. Tel. 0706576962.

 

Kyrkogårdar och gravstenar.

Under hösten 2019 och våren 2020 fotograferade Bo Sahlée tillsammans med Georg Nordström samtliga gravstenar på kyrkogårdarna inom Värby församling. Avsikten var att göra samma sak på kyrkogårdarna inom Svedala församling med start hösten 2020 men detta har inte hunnits med. Det arbetet fortsätter under våren 2021 och om det finns det någon/några intresserade gravstens-fotografer så anmäl er gärna till Bo direkt essbe.sahlee@gmail.com. Man kan vara 2 till 3 stycken, inte flera.

Föreningen skulle också kunna engagera sig i att hjälpa till att tvätta gamla återlämnade gravstenar på våra kyrkogårdar – Bo återkommer med detta.

 

Medlemsmöte

Vi hoppas förstås på en förbättring i Corona-läget och har så smått planerat för ett medlemsmöte onsdagen den 10 februari 2021 kl 19.00.

Om restriktionerna tillåter kommer Göran Larsson, från Malmö tillbaka till oss och berättar om ”Skånska gästgivaregårdar”. Vi träffas i konferenssalen i Aggarpshallen. Den här gången bjuder vi inte på fika, men vill gärna ha en anmälan senast den 7 februari till Ann-Kristin Persson, sjodiken@gmail.com eller telefon 0730 411450.

 

Årsmöte

är planerat till onsdagen den 10 mars och efter mötet kommer Bo Sahlée att berätta om sitt projekt om kyrkogårdarna och gravstenarna.

Mer information kommer i samband med kallelse och övriga årsmöteshandlingar i Medlemsblad nr 1/2021.

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötet, dvs senast den

10 februari 2021.

 

Vårutflykt

I maj planeras igen för utflykt till Turestorps ö i Havgårdssjön då vi får höra Tord Larssons berättelse om ”Galne Tuve” och Mats Olsson kompletterar med sin kunskap om fågellivet.

 

Medlemsinformation

e-post adresser 

Ibland behöver vi skicka ut information och påminnelse till föreningens olika arrangemang och då är det enklast att sända det via e-post. Vi har e-postadress till alla er som har symbolen @ i adressfältet på kuvertet. Du som har en e-postadress men inte har någon @ i adressfältet, var vänlig att lämna din/er e-postadress i samband med inbetalning av årsavgift 2021 eller skicka det direkt till vår kassör gertake.carlsson@gmail.com.

 

Medlemsavgiften för 2021 är för enskild medlem 160:- och med ytterligare 60:- för familjemedlem. Detta står förtryckt på bifogat inbetalningskort.

Vi hoppas att Du trivs i vår förening och förnyar ditt medlemskap senast under januari månad.

 

Vi önskar våra medlemmar

  God Jul och Gott Nytt År!

 

Styrelsen