Information
och Program

Aktiviteter under hösten 2021

 

Aggarps kvarn visas igen den 12 september och då serveras kaffet med äppelkaka. Vi hoppas att vädrets makter står oss bi eftersom vi bara kan servera utomhus. Vi finns på plats kl 13-16.

 

Medlemsmöte

Göran Larsson, som hälsade på oss vid årsmötet 2020 och berättade Skåne och skåningarna under dansktiden, bokades redan då för ett annat föredrag till våren 2021. Vi har nu bjudit in honom igen till onsdagen den 13 oktober kl 19.00. Den här gången berättar Göran om ”Skånska gästgivaregårdar”. Vi träffas i konferenssalen i Aggarpshallen.

 

Vi ser gärna att Du/Ni anmäler till Ann-Kristin Persson, telefon 0730 411 450 eller e-post sjodiken@gmail.com.

 

Programgruppen har arbetat intensivt med att få ihop programpunkter för hösten.

Dessvärre har vi fått lägga planerna på bussutflykt åt sidan i år och i stället försökt ihop något besök på närmare håll. En tanke var att få guidade turer på Torup, men det stämde inte riktigt med Malmö kommuns planering.

 

Vår medlemsaktivitet i höst blir i stället en utställning

Börringe kloster, i samverkan med Tegelakademin, arrangerar en utställning om Börringe och Yddinge tegelbruk. Utställningen beskriver bruken som en del i teglets historia, där man tar avstamp i Gumlösa år 1190 och tar betraktaren med på en resa fram till våra dagar. Vi blir guidade av medlemmar från Tegelakademin. Utställningen finns hos Anita´s på Börringe kloster och vi har fått boka platser för att se den onsdagarna den 20 respektive 27 oktober. Båda tillfällena kl 18.00.

I samband med besöket serveras en medeltida måltid.

Svedala-Barabygden subventionerar priset och för 130:-/person ingår utställning, måltid och skriften ”Tegel tål tidens tand”, på 50 sidor.

Man ordnar själv sin transport till Börringe.

Deltagarantalet är begränsat till 50 personer per dag och vi behöver därför anmälan om vilken dag du/ni föredrar men också om ni har möjlighet båda dagarna. Vi kommer därefter att göra nödvändiga förändringar beroende på fördelning på dagarna.

Anmälan göres senast fredagen den 1 oktober till Ann-Kristin Persson, sjodiken@gmail.com eller telefon 073 041 14 50.

Avgiften betalas senast den 4 oktober till föreningens bankgiro
478-6240 eller swishas till 072 510 44 01 (Gertåke Carlsson) Märk inbetalningen med ”Börringe och namn”.

 

Bokutgivning

Ännu en årsbok är under färdigställande och kommer att levereras hem i brevlådan veckan före 1:a advent. Med den kommer också inbetalningskortet för medlemsavgiften för 2022 och ett nytt medlemsblad.