Information
och Program

 

Medlemsinformation 1-2021

 

Ett verksamhetsår försvann som en vind! Vid den här tiden brukar vi varje år summera verksamheten och kalla till årsmöte för att godkänna det gamla och besluta om det nya.

Men det här året tvingas vi, som många andra, rätta oss efter vad som gäller och den nya pandemilagen ställer sig över alla föreningsstadgar och planeringar. Styrelsen har beslutat skjuta på datum för vårt årsmöte, som var planerat till den 10 mars. Vi ställer in siktet på att kunna samlas innan juni månads slut. Givetvis kommer ett nytt medlemsblad med kallelse och all information i god tid.

Av samma anledning ställs föreningsmötet den 12 februari också in och programgruppen bokar om föredraget med Göran Larsson till ett annat tillfälle.

Vi tänker däremot genomföra vårutflykten eftersom det är en utomhusaktivitet.

 

BESÖK VID TURESTORPS Ö  – måndagen den 3 maj gör vi  en utflykt ut till Havgårdssjön och Turestorps ö, där Tord Larsson ska guida och berätta om vem som bott och levt där. Mats Olsson har lovat berätta om det rika fågellivet som finns kring sjön.

Det är en bit att gå och den som så önskar tar med egen fikakorg. För samkörning träffas vi på Sporthallens parkering kl. 18.00, eller vid Havgård kl. 18.30. Parkering uppe på backen söder om kurvan.
Ingen föranmälan.

 

 Sture Falheds fotosamling åter på hemsidan

 

Äntligen!

Efter långt uppehåll har föreningen åter fått uppdraget att förvalta Sture Falheds fotosamling som han donerade till Svedala kommun 2004. Efter föreningens uppdrag att skanna och göra donationen tillgänglig för allmänheten var slutförd ville kommunen publicera bildsamlingen på bibliotekets hemsida. Så blev det inte, efter onödig fördröjning har föreningen åter fått uppdraget.

Vi har blivit tvungna att byta webbhotell och komplettera hemsidan så den skulle kunna hantera denna stora mängd av fotofiler. Vi har tagit hjälp av IT företaget Alfons IT i Malmö som gjort att hemsidan blivit både funktionell och snabb. Alla foton har också anpassats till den nya hemsidan.

Vi hoppas att det blir en uppskattad bildsamling där du kanske kan hitta både dig själv, släktingar, bekanta och andra svedalabilder.

Gå in på hemsidan www.fsbb.se välj ”Sture Falheds fotodonation” i menyn till vänster. Läs om de tre fotograferna, men viktigast är att innan ni går vidare läsa ”Tips” och ”Hjälp”. Ha därefter mycket nöje.

 

Möllegruppen
Möllegruppen har även under höst och vinter varit verksamma. Fönsterna på kvarnen var i dåligt skick. Nya fönster har och håller på att tillverkas. Det är 11 fönster med 9 små fönsterrutor  i varje. Åtgång; 200 meter fräst profil, ca 100 meter kittsträng har lagts (5 kg kitt). Färg och kitt till arbetet på möllarbostaden och kvarnen har sponsrats av Codec Färg AB i Klågerup.

 

E-post adresser 

Ibland behöver vi skicka ut information och påminnelse till föreningens olika arrangemang och då är det enklast att sända det via e-post. Vi har e-postadress till alla er som har symbolen @ i adressfältet på kuvertet. Du som har en e-postadress men inte har någon @ i adressfältet, var vänlig att lämna din/er e-postadress i samband med inbetalning av årsavgift 2021 eller skicka det direkt till vår kassör gertake.carlsson@gmail.com.

 

Medlemsavgiften för 2021 är för enskild medlem 160:- och med ytterligare 60:- för familjemedlem. Detta står förtryckt på bifogat inbetalningskort.

Vi hoppas att Du trivs i vår förening och förnyar ditt medlemskap senast under januari månad.