Information
och Program

Kära medlemmar i FSBB, Föreningen Svedala-Barabygden.

Efter ett turbulent år har vi nu haft vårt årsmöte utomhus i anslutning till Aggarps kvarn.

 

Föreningen kommer att skicka ut ett nytt medlemsbrev senare under sommaren för att meddela de aktuella aktiviteter som vi hoppas kunna genomföra under hösten.