Information
och Program

Information

Välkommen till vår nya Hemsida!

Nu har vi åter igen en fungerande hemsida! ! !

 

Bästa medlemmar!

Det är inte över!
Vi följer fortsättningsvis följa rekommendationer och bestämmelser och har därför kommit fram till att för besökarnas samt funktionärernas trygghet har föreningens styrelse beslutat att även den planerade ”Öppen mölla den 13 september måste ställas in.
Vi återkommer så snart vi har något nytt att meddela eller beslutat att återuppta någon aktivitet.

Kanske inte ett helt förlorat år, eftersom en hel del av oss har arbetat på lite annorlunda sätt.
Möllegruppen, som i stort sett alltid arbetar ute, har fortsatt med omfattande underhåll och renoveringsarbete av kvarnen och möllarebostaden. I kvarnen har bland annat delar av bromsen renoverats. På möllarebostaden har fönster och verandan kittats och målats. Gavelspetsen mot söder har målats om och målning av väggarna pågår. Stallbyggnadens gavelspets åt söder har fått nya vindskivor och målats. Vindflöjeln har renoverats och väggarna har delvis fogats om. Fönstren mot kvarnen håller på att renoveras med nytillverkade fönsterbågar.
Välkomna på studiebesök.
Flera har fortsatt med egen forskning för att kunna bidra med artiklar till årsböckerna framöver och arbetet med att skanna in bilder och annat material från arkiven har pågått för fullt. Redaktionskommittén har diskuterat via telefon och lovar presentera en årsbok lagom till advent.

 

Bokutgivning

Som nämnt kommer alla medlemmar att få sin Årsbok hem i brevlådan i veckan före 1:e advent. Med den kommer också inbetalningskort för medlemsavgiften 2021 och ett nytt medlemsblad.

 

Hemsidan

Senaste uppdateringen är 5 st klassfoto från Sturup och Börringe.

 

 

Vi önskar – precis som många andra – HÅLL UT – HÅLL AVSTÅND – men HÅLL KONTAKTEN!!

 

Planerade aktiviteter