Information
och Program

 

Program 

 

Sommaren inleds med vår bokförsäljning på Svedala marknad den 29-30 juni

 

Söndagen efter, den 7 juli firas Skånska Möllors dag kl 13 – 16. Vi är på plats i Aggarp och hoppas förstås på vackert väder och visar kvarnen. I trädgården serveras äggakaka, kaffe o kakor tillsammans med musik.

 

Kvarnen visas igen den 15 september och då serveras kaffet med
äppelkaka. Vi hoppas att vädrets makter står oss bi eftersom vi gärna serverar utomhus. Vi finns på plats kl 13-16.

 

Hembygdsdag i Klörup söndagen den 4 augusti kl 13-16.
I samarbete med Skytts och Oxie härads hembygdsföreningar kommer vi att medverka vid en hembygdsdag i Klörup. Det gamla häktet visas med ”levande” fångar som berättar och Klörups smedja är öppen för besök. I anslutning serveras kaffe med dopp och föreningarna berättar om sin verksamhet och säljer böcker. Det kommer att finnas lite aktiviteter för barn.

 

Höstens utflykt
går i år till mellersta Skåne och Höör. Vi besöker Minnenas Museum som har tagit emot föremål från Svedala, bland annat fotografen Sture Fahlheds utrustning. Därefter kör vi till Bosjökloster för lunch och guidade visningar i slott och trädgård.
Turen är planerad till söndagen den 1 september och kan dubbleras till söndagen den 8 september om intresset är stort. Avresa från Svedala sporthall kl 10.30, med stopp vid busstationen i Klågerup.
Priset är 475 kr per person och omfattar resa, entré museum, lunch, kaffe och kaka samt guidningen. Betalas till föreningen bankgiro 478-6240 eller swish-nr 123 366 9298.
Anmälan till Ann-Kristin Persson, telefon 073 041 14 50 eller
e-post sjodiken@gmail.com.

 

Medlemsmöte
16 oktober kl 19.00 inbjuder vi till nästa medlemsmöte i konferenssalen i Aggarpshallen.
Från statarlänga till kungligt slott – Jan Inge Svensson, född i Torup och i yrkeslivet militär i högvakten berättar om sitt liv. Vi bjuder på kaffe med dopp.

 

ÖVRIG VERKSAMHET
Möllegruppen som ansvarar för underhållet av Aggarps kvarn och möllare-bostaden träffas varje tisdag förmiddag från april månad och om du är intresserad av att hjälpa till här är du mycket välkommen. Kontaktman är Nils-Åke Åkesson, telefon 070 298 45 37.

 

EFTERLYSNING
Föreningen fick ett förslag till årsmötet om att bilda en arbetsgrupp för att tillsammans arbeta med att åskådliggöra Bökebergs historia. Förslagsställaren, Sven Beckman, tänker att intresserade modellbyggare skulle kunna samarbeta med att ta fram en modell över sommar-restaurangen, Röda paviljongen och dansbanan. Vi vänder oss därför till alla medlemmar och om det finns intresse kan du höra av dig till Sven på telefon 070 293 90 66 eller via e-post s.beckman@telia.com.

 

MEDLEMSINFORMATION
Medlemsavgiften 160 kr för medlem och 60 kr för familjemedlem ska vara inbetald senast den 31 maj 2024.
Hemsidan och arkivet
Den 15/3 kom det en ny ”knapp” i vänstermenyn som heter
”Dokumentarkivet”. Därunder publicerar vi sökbara register på vad som finns i Arkivet och innehållet i våra årsböcker. Längre ner finns digitaliserade dokument som finns i vårt arkiv. Dessa kommer att utökas efter hand som vi skannar in nya intressanta dokument.
Det finns även nya bilder inlagda under menyn Historiska bilder.
Kjell Fjällström tog många foton på händelser i Sjödiken på 1950-talet och bilder tagna vid skapandet av föreningens första bok ”Svedala Förr och Nu”

 


Senaste Årsboken och tillika en Jubileumsbok efter 20 års bokutgivning.

Säljes här under fliken Bokhandel , men  kommer även att säljas på Svedala marknad och på våra mölledagar.  Se kommande program.

 

 

 

SLÄKTFORSKNING

Vi träffas en gång per månad och tar upp olika ämnen som kan vara till din hjälp i släktforskningen. Du har möjlighet att komma med förslag till ämnen.

Vid första träffen i höst kommer vi få en inblick i programmet Disbyt, ett program som man kan använda utan att vara medlem i föreningen DIS.

Kontaktperson är Ann-Kristin Persson, sjodiken@gmail.com eller på telefon 073 041 14 50.

 

E-postadresser

Angående e-postadresser, utdelningsadress och medlemsavgift.

Under året har vi bara skickat ut 2 medlemsblad tidigare, men istället skickat information och påminnelser via e-postadress.

Vi har e-post till alla er som har symbolen @ i adressfältet på kuvertet. Du som ännu inte har anmält din e-post kan lämna den i samband med inbetalning av årsavgift för 2023 eller skicka den direkt till vår kassör gertake.carlsson@gmail.com.

Vi skickar normalt sett nu medlemsbreven via e-post till de medlemmar som har anmält   e-postadress, förutom till dem som har begärt att få medlemsbreven via normal postutdelning.

Utdelningen av föreningens årsbok sker inom Svedala kommuns gränser med personlig utdelning medan utanför kommunens gränser sker det via Posten. OBS! Har du vid eventuell flyttning lämnat en adressändring till posten så gäller den för post skickad via PostNord medan årsboken som lämnas ut av oss själva inom föreningen går till den adress som finns i vårt medlemsregister.

Medlemsavgiften för 2023 är för enskild medlem 160:- och ytterligare 60:- för familjemedlem. Avgiften står förtryckt på bifogat inbetalningskort och kan betalas via Bg 478-6240 eller Swish 123 366 9298.

 

ÖVRIG INFORMATION

Sveriges och Skånes hembygdsförbund skickar ut medlemsinformation varje månad och om man är intresserad kan man prenumerera på utskick på Sveriges hembygdsförbund på adress: www.hembygd.se/skane/aktuella-dokument

Skånes hembygdsförbund hemsida; www.hembygd.se/skane

 

Vill du bli medlem? Klicka på  Bli Medlem