Sture Falheds
fotodonation

Den välkände Svedalafotografen

Den välkände svedalafotografen Sture Falhed stängde sin ateljé för gott julen 1981.

När han avled 20 år senare hade han testamenterat hela sin egen och sina företrädares fotografiska kvarlåtenskap till Svedala kommun som mottog denna i januari 2004.

 

Föreningen Svedala-Barabygden fick i uppdrag av kommunen att uppordna, skanna och katalogisera hela samlingen. Falheds donation består av cirka 50 000 negativ.

När kommunen övertog samlingarna förvarades de i ett mörkt och trångt vindsutrymme i Sture Falheds privatbostad. De var i mycket god ordning, med välskötta förteckningar över de flesta ”sittningarna”.

 

Framöver kommer hela Sture Falheds bildsamling finnas på Svedala kommuns biblioteks hemsida. Därifrån kommer vi att länka bildsamlingen till vår hemsida där det förhoppningsvis skall fungera som våra egna bildsamlingar.

OBS! Bibliotekets hemsida är ännu inte publicerad

De tre fotograferna

Under årens lopp har tre fotografer avlöst varandra; först var det Betty, sen Olga och därefter Sture.

Först var Betty Sandberg. Hon föddes 1874 i Börringe. Hennes föräldrar var smeden i Bramstorp, Jöns Nilsson/Sandberg, och hans hustru Karna. Familjen flyttade 1889 till Svedala och i samband därmed står Betty som piga i kyrkböckerna. Hennes far byggde huset på Kyrkogatan 6 år 1891.

 

Betty Sandbergs gamla logotypHur och när Betty blev fotograf vet vi inte, men gissningsvis kring sekelskiftet 1900. Då öppnade hon troligen också sin första ateljé som låg på bakgården till Storgatan 14 (nuvarande ”Två lyktor”).

 

År 1913 fick hon lagfart på sina föräldrars hus på Kyrkogatan 6 och byggde då ateljén som finns på bakgården än idag. Vi vet inte när hon slutade som fotograf. Ingen förteckning finns bevarad över Betty Sandbergs fotograferingar. På Falheds vind fanns däremot cirka 3000 glasplåtar som saknade uppgifter om vem som tagit bilderna eller vem som blivit avporträtterad. Vi bedömer att Olga Cederholm har tagit de flesta av dessa, men Betty Sandberg har bevisligen tagit en del av dem. Dessa bilder har vi därför benämnt som ”Ej katalogiserade”. Betty Sandberg gick ur tiden 1924.

 

Ateljén är numera ombyggd till bostad.

Olga Cederholm

När Olga Cederholm efterträdde Betty Sandberg vet vi inte.Porträtt på Olga Cederholm

 

Eftersom hennes anteckningsböcker börjar i mars 1928, och de flesta av de funna okatalogiserade bilderna kan vara från tiden före 1928, kan hon ha övertagit rörelsen redan vid Betty Sandbergs död 1924 eller tidigare.

 

Olga Cederholm föddes 1900 och var dotter till den sedermera vitt kände ”kloge gubben”, Magnus Sederholm, och hans hustru Ida i byn Sjödiken strax norr om Svedala. Olga Cederholm drev ateljén under cirka 25 år, fram till april 1947 då Sture Falhed övertog rörelsen. Hon avled 1970.

Sture Falhed

Bild på Sture Falhed med sin kameraSture Falhed föddes 1916 i Voxtorp, strax norr om Hallandsåsen. Hans utbildning till fotograf fick han hos en fotograf i Simrishamn.

 

Därefter fick han anställning hos den mycket kände och idag legendariske fotografen Otto Ohm i Malmö. Där fick han arbeta med alla typer av fotografering, från reklam- och pressfotografering till hem- och festfotograferingar.

 

Han fick sedan jobb hos ”Foto-Triangeln” i Malmö. När han varit där i två år tyckte han att det var dags att skaffa sig något eget och då han såg en annons att Olga Cederholm i Svedala ville sälja sin affärs- och fotorörelse reste han dit.

 

När han såg den stora och fina ateljén bestämde han sig för att bli fotograf i Svedala. Han flyttade till Svedala den 28 februari 1947, men enligt handstilen i fotoliggaren tog han över rörelsen i april 1947.

 

Efter nästan 35 år som fotograf i Svedala stängde han affären och fotoateljén julen 1981, i samband med sin pensionering. Sture Falhed gick ur tiden 2001 och efterlämnade ett testamente där han donerade hela negativsamlingen till Svedala kommun. Som tidigare nämnts fick Föreningen Svedala-Barabygden uppdraget av kommunen att uppordna, skanna och katalogisera hela samlingen.