Birger Nilssons
donation

Birger Nilssons donation

Den 27 september 1977 tog Svedala kommun emot den samling som kommit att kallas Birger Nilssons donation. Kommunens politiker var från början tveksam till att ta emot donationen eftersom det redan från början var oklart var och om den skulle kunna visas.

 

Samlingen omfattar ca 500 föremål från yngre stenåldern till ca 1920 samt en myntsamling. Myntsamlingen består av nästan 1000 mynt från 1200- talet och framåt. Den har kompletterats enligt donationsbrevet. Enligt den numismatiker som utförde myntinventeringen 2011, är ca 10-20 mynt av större värde bl a en dansk enmark från 1540.

 

De donerade föremålen och möblerna kommer från Birger Nilssons barndomshem, ett lantbrukarhem i Börringe men eftersom Birger Nilsson var en stor samlare av äldre föremål, ingick också annat i donationen.

 

Donationen inventerades efter mottagandet och föremålen listades upp och numrerades. Förvaringsplatsen blev kommunhusets källare men under årens lopp har delar av samlingen visats på olika utställningar, hembygdsdagar och liknande. Föremål och möbler finns också i skolmuseet i Torup, på Statarmuseet, på biblioteket i Svedala och i Mjölnarebostaden i Aggarp.

 

 

Svedala kommun gjorde en ny inventering 2011. I arbetet ingick rengöring, fotografering och magasinering. Varje föremål försågs med märkning. Nya katalogkort skrevs och de gamla uppgifterna kompletterades i den mån det var möjligt, främst i fråga om material, storlek, skick och användningsområde.

 

Karin Leeb-Lundberg
Kultur och Fritid
Svedala Kommun

 

Klicka här för att komma till bilderna