Föreningen Svedala-Barabygden

Vi genomför just nu ett omfattande förändringsarbete på hemsidan vilket medför att man inte kan komma åt den på ett litet tag.
Vi beklagar detta och vi jobbar på att bli klara så fort som möjligt.


Ni kan fortfarande komma åt den gamla versionen av hemsidan på följande adress:
https://old.fsbb.se


Välkommen åter vid ett senare tillfälle!