Aggarps kvarn och
möllarebostad

Kort historik om Aggarps kvarn och möllarebostad

År 1871 flyttade mjölnaren Per Andersson och hans hustru Ingar till Aggarp 1 och blev då ägare till den stubbamölla som då stod på platsen, en kvarn av samma typ som Skabersjö kvarn. Efterhand som verksamheten växte räckte inte stubbamöllan till, utan revs, för att ersättas av den ”holländare” som ännu står kvar. Det är en imponerande byggnad, såväl utanpå som inuti, med sex våningar, utrymmet i den vridbara hättan inkluderat.

 

Den nya kvarnen stod färdig 1896 och firade således sitt 120-årsjubielum 2016. Sedan den byggdes och fram till 1965 var kvarnen i samma familjs ägo. Efter Per Anderssons död 1906 blev hans hustru ägare, medan sonen Axel tog över driften och fortsatte verksamheten fram till 1951, tidvis med hjälp av sonen Hilding. Under åren som gått hade det installerats en tändkulemotor i bottenvåningen.

 

År 1965 skänkte Axel Perssons barn Hilding och Dagny den då delvis förfallna kvarnen till Svedala köping. Senare samma år gav kommunfullmäktige Svedala Rödakorskår nyttjanderätt till kvarnen. Med hjälp av stora frivilliga arbetsinsatser genomförde Rödakorskåren en omfattande renovering och räddade därmed denna ståtliga byggnad för framtiden. Återinvigningen ägde rum 1971.

 

 

En unik helhetsmiljö

Efter syskonen Perssons bortgång blev den återstående delen av fastigheten till salu, vilken inkluderade bostadshuset och uthusen. Svedala kommun köpte fastigheten för att kunna bevara kvarnmiljön i sin helhet, en sammanhållen bild av möllarelivet som är unik, vid en jämförelse med många andra kvarnar. Möllarebostaden med uthus hade i stort sett förblivit oförvanskade, men var i stort behov av restaurering, vilken genomfördes pietetsfullt av kommunen. De olika rummen i bostadshuset inreddes för att åskådliggöra olika tidsepoker i möllarehusets historia.
Även köket fick behålla en tidstypisk prägel, samtidigt som det var helt funktionsdugligt för matlagning och servering vid olika arrangemang. På hösten 1991 var allt färdigt. På mölledagen i juli 1992 öppnades kvarnen och husen för första gången för allmänheten. Den då nybildade Föreningen Svedala-Barabygden svarade för arrangemanget och har så gjort sedan dess.
Aggarps kvarn har blivit något av landmärke för kommunen, framför allt när man nalkas Svedala tätort från söder.

 

Gamla hus och kvarnar kräver ständigt underhåll och under åren 1994-1995 genomförde Svedala kommun en genomgripande renovering av kvarnen. År 1996 införskaffades också segel till vingarna. Men efter 10 års väder och vind var det på nytt dags att byta ut delar av vingarna år 2005. I samband med detta diskuterades det framtida underhållet och den dagliga tillsynen av såväl kvarnen och möllarebostaden. Resultatet blev det nuvarande avtalet mellan Svedala kommun och Föreningen Svedala-Barabygden, varvid kommunens ansvariga och vår förening gemensamt diskuterar och planerar vad som bör göras.

 

Genom avtalet från 2006 utövar Föreningen Svedala-Barabygden tillsyn av Aggarps kvarn med tillhörande möllarebostad. Avtalet innebär i stort att ägaren Svedala Kommun svarar för alla kostnader och reprarationer, medan vår förening står för den ”dagliga” tillsynen och samråder med kommunen vad gäller mer långsiktigt underhåll.

 

Detta har blivit en del av vår förenings löpande verksamhet och vid våra ”arbetsdagar” under vår och höst samlas en del av våra medlemmar för att ”pyssla” och umgås. Mycket har blivit gjort med hjälp av detta frivilliga arbete och just nu är uthusens interiörer på väg att iordningställas, för att därmed illustrera livet på möllaregården i dess helhet.

Skånska möllors dag

Den första söndagen i Juli uppmärksammas alla Skånska möllor. Vår förening uppmärksammar så klart denna dag.  Då är kvarnen och möllarebostaden i Aggarp öppen för alla.
Besökare blir guidade i kvarnen och i möllarebostaden och i trädgården serveras traditionsenlig skånsk äggakaka och kaffe med dopp till underhållande musik.
Runt om kring finns möjlighet till tävlingar eller klappa några djur som någon djurutställare har kommit hit med.

Vår ”kvarnfogde” är Nils-Åke Åkesson.