Vid åttio år

Vid åttio år

60.00 kr

Kategori:

Beskrivning

Nyutgåva av Nils Fredrikssons memoarer som han skrev och gav ut vid sin åttioårsdag 1950.

Nils Fredriksson

Nils Fredriksson trodde på framtiden med alla dess löften inom teknik och utbildning. Han trodde också på de möjligheter som fanns för den arbetsamme och nytänkande, oavsett uppväxtförhållanden och socialt ursprung. Hans egen livsberättelse tjänade som exempel.
I det nya industrisamhälle som tog form under hans livstid skulle han själv bli en viktig del. Han uppfann stenkrossar och startade yrkesutbildningar. I detta nya tidevarv växte hans visioner om framtidsmänniskan som inte endast skulle utbilda sig, utan också bilda sig i en vidare bemärkelse för att kunna tillägna sig den nya tidens alla fröjder och ansvarstaganden.
I Svedala är han för alltid ihågkommen, inte endast som Åbjörn Andersons närmaste medarbetare och svärson, utan också som konstruktör, organisatör och ekonomisk strateg. Det var i detta sammanhang som han insåg vikten av utbildning, inte endast som en företagsekonomisk resurs, utan också för den enskilde medarbetarens yrkesstolthet och självkänsla.
Ingenjören och industrimannen Nils Fredriksson var också samhällsvisionär. Hans tankar om utbildning uppmärksammades på riksnivå och gav honom en plats i den nybildade Skolöverstyrelsen. Som chef för dess yrkesskoleavdelning hamnade han precis på den plats han behövde för sina visioner. Inom kort blev han erbjuden att som undervisningsråd genomföra yrkesskolorna i praktiken, vilket innebar en ny karriär som gjort honom känd i det svenska utbildningsväsendets historia.
Trots den höga befattningen på riksnivå behöll Nils Fredriksson under sin fortsatta karriär sin lokala förankring som styrelseledamot och rådgivare i AB Åbjörn Anderson.
Som svedalabor kan vi endast spekulera kring hur vår orts historia hade sett ut om den inte hade innefattat Nils Fredriksson. Ur sin kvarlåtenskap avsatte han en betydande del till stipendiefonder vars avkastning för all framtid kommer Svedalas skolor till del i form av årliga stipendier till flitiga och förtjänta elever.
Med rätta bär vårt gymnasium hans namn.

Kjell Bergman

Gå tillbaka

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *