Årsbok 2006

Årsbok 2006

60.00 kr

Kategori:

Beskrivning

Innehåll

Aggarps kvarn fyller 100 år.
Bo Sahlée skriver om kvarnens historia och om möllarfamiljerna som ägt den.

Borgar, gods, och frälse i backlandet.
Anders Olsson skriver om släkten Galens godsinnehav och aristokratiska manifestering, utifrån huvudgårdarna Hyby, Näsbyholm och Turestorpsö.

Mina minnen från Klågerups gård.
Hanna Bengtsson har skrivit ner sina minnen från sin och makens tid som anställda på Klågerup från slutet av 1940-talet till mitten av 1960-talet.

Kyrkogatan 11 – En kort historia.
Jan Anders Persson skriver om husets historia efter att det rivits 2006.

Järnvägarna i Svedala.
Ulf Diel redogör för järnvägsnätets historia och dess betydelse inom vår kommun.

Prästaskogen.
Per Blomberg tar oss med till ett nyblivet naturreservat i kommunen, nämligen ”Prästaskogen” i Börringe.

Brottarna i Klågerup.
Lennart Börnfors presenterar Brottarklubben Banérs historia, delvis med hjälp av bilder tagna av bygdefotografen Martin Svensson från Börringe.

Pionjärer i Svedalas musikliv.
Kjell Bergman berättar om de pionjärer inom Svedalas musikliv som på 1920-talet bildade Svedala orkestersällskap.

I tidningen för 50 år sedan.
Bo Sahlée presenterar några 50 år gamla tidningsnotiser.

Bilder från Arkiven.
Mats Olsson har har rotat fram några bilder från kommunens och föreningens arkiv och presenterar dem med lite informativ text.

Gå tillbaka

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *