Vår Bygd

Vår Bygd

60.00 kr

Kategori:

Beskrivning

FÖRORD

Denna hembygdsbok  är tillkom men i främsta rummet för att bibringa de unga kunskap om den trakt, som närmast omger hemmet. Vid undervisningen i hembygdskunskap  i våra skolor bör den kunna tjäna som ett underlag för lärarens eller lärarinnans arbete, dock utan att  utgöra anspråk på någon fullständighet. Utöver detta riktar sig boken, även till de vuxna, som här få en kort översikt av ortens historia, natur och arbetsliv.

Bokens billiga pris, om man beaktar det begränsade spridningsområdet, har möjliggjorts tack vare hjälp från ortens industrimän och andra näringslivets män och kvinnor. Ett varmt tack riktas härmed till alla dessa. Utan deras hjälp skulle boken ej kunnat utgivas och, säljas till, rimligt pris.

För goda råd och, välvilligt bistånd av mina kolleger i trakten såväl som. av andra intresserade står jag i stor tacksamhetsskuld. Särskilt riktar jag mig då till folkskolläraren, Martin Nilsson i Lindholmen, som, skrivit kapitlet om

Växter och, djur. och till bergsingenjören Åke Adolfsson, som genomgått avdelningen om Jord och grund. Folkskolläraren Harald Lindal, Trälleborg, vars bok ”Vår stad, Anteckningar Trelleborg” varit förebild för denna bok, har genomgått manuskriptet och även i övrigt ställt sina erfarenheter till tjänst.

Med förhoppning att denna lilla bok skall i någon mån motsvara det tänkta ändamålet och, så få bidraga till stärkandet av hembygdskänslan samt intresset för vår bygd,

Överlämnas den härmed till allmänheten.

Svedala i mars 1937.

EDVIN FRITZ.

Gå tillbaka

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *