Välkommen!

Välkomna till Föreningen Svedala Barabygdens hemsida.

 

 

Aktiviteter

 

MEDLEMSMÖTE
Onsdagen den 8 november kl. 19.00 i Naverlönnskolans matsal kommer vår förre skolchef Bo Sahlée att prata om Folkskolan 175 år 2017.

Anmälan för kaffeservering görs senast fredag 3 november till gertake.carlsson@gmail.com eller 072 510 4401.

Tillkomsten av 1842 års folkskolestadga var en händelse av stor betydelse för vårt lands utveckling. Folkskolestadgan innebar att alla barn blev skyldiga att förvärva vissa kunskaper och färdigheter och att staten och kommunerna skulle skapa de nödvändiga förutsättningarna, utbilda lärare och bygga skolor över hela landet.

Hur såg det ut i vår kommun? Vad hände i de olika socknarna som då fanns inom dagens Svedala kommun? Hur utvecklades sedan folkundervisningen hos oss? Var byggdes det skolor och vad hände i dessa?

Bo Sahlée kommer att försöka ge svar på frågorna så här 175 år efter starten.

 

MÖLLEGRUPPEN
träffas vid Kvarnen torsdagskvällarna 31 augusti och 14 september kl 17.00 samt lördagarna 30 september, 14 oktober och 28 oktober kl 10.00

Under hösten och nästa vår kommer det att behövas lite större underhållsarbete i kvarnen så vi efterlyser Dig som är intresserad av kvarnmiljön, har tid och möjlighet att hjälpa till med enklare underhåll, eller helt enkelt vill lära lite mer om gamla hantverk etc.

Kontaktperson: Nils-Åke Åkesson, telefon 070 298 4537

 

SLÄKTFORSKNINGSTRÄFFAR

Vi fortsätter med släktforskarträffar under hösten. Det blir sista torsdagen i månaderna september, oktober och november i Vuxenskolans lokaler på Ågatan med början kl. 19.00. De som blev kallade till de tidigare träffarna kommer att bli kallade inför varje träff. Nya intresserade anmäler sig till Mats Olsson tel. 070 657 69 62. Under dessa tre träffar tar vi upp ämnen som handlar om släktforskning, Dis-gen frågor prioriteras inte. Vi hoppas på uppslag från deltagarna om vad som kan vara intressant att ta upp. Uppslag och frågor skickas till Anders på adressen: anders@dis-syd.se. Första gången tar vi bland annat upp allmänna frågor från deltagarna. Träffarna sker i samarbete med Vuxenskolan Söderslätt.                             

 

BOKUTGIVNING

Även i år kommer medlemmarna att få sin Årsbok hem i brevlådan i veckan före 1:e advent. Med den kommer också inbetalningskort för medlemsavgiften 2017 och ett nytt medlemsblad.

 

 

Böcker

 

Senaste årsboken och Nils Fredrikssons memoarer kan nu beställas via ”Böcker” i menyn här uppe till vänster.
Där finns också mer information om dem.

arsbok2016          vid-attio-ar_2