Välkommen!

Välkomna till Föreningen Svedala Barabygdens hemsida.
Vi har börjat lägga in bilder från genomförda program vilka ni hittar under knappen ”Genomförda program”
Sökfunktionen i Falheds fotosamling fungerar också men vi har varit tvungna att få Google att indexera om alla fotona. Därför kan detta ta tid innan alla är indexerade och sökbara.
Identifieringsfuktionen skall däremot fungera.

Nästa aktivitet

 

Den 1 februari gästas vi av Eva Roos Davidsson som håller ett föredrag hon kallar ”Torups röda blomma”. Vänskapen mellan
Selma Lagerlöf och Henriette Coyet. Ett föredrag baserat på deras korrespondens.

Föredraget sker i Församlingshemmet med start kl. 19.00

 

 

Redan nu vill vi meddela att årsmötet kommer att avhållas måndagen den 7 mars  2016. Då samlas vi i Naverlönnskolan och efter förhandlingarna kommer Bo Hagström, känd från ”Solens mat” på TV.

Mer information kommer i samband med kallelse och övriga årsmöteshandlingar. Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötet, dvs senast den 7 februari 2016.