Välkommen!

Välkomna till Föreningen Svedala Barabygdens hemsida.

Tyvärr fungerar inte alla delar av hemsidan.

Vi är tvungna att göra om vissa delar och håller på med det arbete. Därför fungerar t.ex. inte sökningen på Sture Falheds fotodonation.

Vi ber om överseende med detta och ser fram mot en väl fungerande hemsida inom kort.

 

 

Aktiviteter

VINTERPROGRAM

Årsbok
Vår årsbok, som i år utkommer som nr 14, är efterfrågad och efterlängtad. Redaktionskommittén har ännu en gång samlat ihop trevliga och intressanta artiklar från vår bygd.

Boken finns sedan till försäljning på Biblioteken fram till nyåret och därefter i Kommunhusets kundtjänst (receptionen).

 

Onsdag 14 februari kl. 1900 på Naverlönnskolan kommer Hans Järvestam och berättar och visar bilder.
För de flesta av oss i dagens vuxengeneration var det landet Jugoslavien som vi läste och hörde talas om under geografi-lektionerna under vår skoltid från 40-talet och fram till 90-talets början. Men kartan har ändrats och historien har skrivits om efter det tragiska Balkankriget på 1990-talet. Svedalabon och fd. närpolischefen i Svedala i början av 2000-talet har under sin 44-åriga tid inom polisen tjänstgjort 12 år utomlands och besökt och bott i princip i alla nuvarande Balkan länder på olika uppdrag för FN, OSCE och som svensk senior polisrådgivare. Hans Järvestam har nyligen avslutat ett 5-årigt mandat i landet Serbien som polisrådgivare till Serbiens Inrikesdepartement och flyttat hem till Svedala och gått i pension.

Hans Järvestam som är medlem i vår förening förmedlar ett historiskt perspektiv med mycket bilder avseende utvecklingen av Balkan länderna och Serbien i synnerhet och visar bilder både från krigstiden, och fredsprocessen, men främst hur det utvecklats och hur det ser ut idag. Kommer Balkanländerna att bli EU-medlemmar? Här finns också ett stycke svensk historia. Minns Ni flygplanskapningen på Bulltofta 1972 då ett SAS plan kapades och tvingades landa i Malmö för att efter förhandling med den svenska regeringen flyga vidare dagen därpå till Spanien med en stor summa pengar och släppta fångar från svenskt fängelse. Den historien är ”fängslande” på flera sätt och ingår med bilder i Hans föredrag.

 

Årsmöte  2018
är planerat till onsdagen den 7 mars och vår historiker från höstens Snapphanetur, Lars Lundberg, kommer då till Svedala för att berätta om andra intressanta händelser. Mer information kommer i samband med kallelse och övriga årsmöteshandlingar i Medlemsblad Nr 1/2018.

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötet, dvs senast den 7 februari 2018.

 

MEDLEMSINFORMATION

Information från Hembygdsförbunden  – som medlem i föreningen är Du också medlem i Sveriges Hembygdsförbund och Skånes Hembygdsförbund. En hel del information presenteras på deras hemsidor och här är länkarna för den som är intresserad av att veta mera;

Sveriges Hembygdsförbund   –  www.hembygd.se
Skånes  Hembygdsförbund     –  www.hembygd.se/skane

Klassfoto
Vi har under flera år samlat in klassfoto från skolorna i vår kommun.
I fjor fick vi också en donation med bland annat många klassbilder som adjunkt Bertil Carlberg tagit c:a 1959-60. Dessa har sedan identifierats av personer som känt igen sina klasskamrater eller av andra som kunnat identifiera eleverna.
Det var tänkt att det skulle vara klart att presentera på hemsidan innan jul, men tekniska problem har försenat arbetet. Det är fortfarande möjligt men osäkert. Håll koll på hemsidan.

Har ni klassfoto från någon skola i Svedala kommun och som ni inte hittar i samlingen är vi tacksamma at få ta del av dessa, gärna med så många identifierade elever som möjligt. Identifieringen är dock inte nödvändigt. Om det är möjligt att låna bilen/bilderna, skannar vi dem och ni får tillbaka originalet. Annars kan vi komma och fotografera av dem på plats.

Böcker

 

Senaste årsboken och Nils Fredrikssons memoarer kan nu beställas via ”Böcker” i menyn här uppe till vänster.
Där finns också mer information om dem.

arsbok2016          vid-attio-ar_2