Svedala genom tiderna

 

Boken ”Svedala genom tiderna” tillkom efter att Svedala Kommun tillsatte en kommitté 1976 med uppgift att sammanställa en skrift om Svedalas historia genom tiderna.

1981 kom den första upplagan ut. En tredje upplaga kom 1996.

 

 

PERSONREGISTER

 

ORTS- OCH SAKREGISTER

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Öppna kapitlet genom att klicka på rubriken.

Titelsida och Förord m.m.

Landskapet danas av Kristina Björnberg, Stockholm                                              11

Natur och djur av Kristina Björnberg                                                                                30

Tre botaniska rariteter av Erland Ripa, Svedala                                                          39

Tio årtusenden före år 1000 av Ernst Frostin, Lund                                                43

 

Svedalabygden från tidig medeltid till dansktidens slut
av Sten Skansjö, Lund

 1. Bybildning och Kolonisationsförlopp                                                                      77
 2. Trosskifte, Kyrkor och Sockenbildning                                                                   93
 3. Lindholmens Borg: Riksfäste, Länsmedelpunkt
  och Bygdecentrum                                                                                                            112
 4. Svedala Socken från 1540-talet till 1658                                                             155
 5. Noter till Sten Skansjös kapitel                                                                                  176

 

Svedalabygden från syensktidens början till skiftena (1658 – c:a 1800)
av Anders Persson, Lund

 1. Inledning
 2. Tiden intill Skånska Kriget 1658 – 1676                                                              177
 3. Skånska Kriget 1676 -1679                                                                                         186
 4. Perioden 1680 – 1700. Fredens problem                                                            198
 5. Svedala Socken 1680 – 1700. Bygd och Människor                                      211
 6. Befolkning och Bebyggelse (c:a 1690 – 1800)                                                  236
 7. 1700-talet: En social omvälvningstid för bönderna                                       262
  med Sammanfattning
 8. Noter                                                                                                                                         286

 

Före och efter enskiftet 
Svedala vid 1700-talets mitt
av Erland Ripa

 1. Byar och vångar                                                                                                                  304
 2. Gods och Gårdar                                                                                                                 327
 3. Kvinnlig Husflit                                                                                                                    340
 4. I Helg och Söcken                                                                                                               343
 5. Slåtter och Slåttergille                                                                                                     347
 6. Årets fester                                                                                                                            350

 

Svedalamål                                                                                                                                       358
av Ingemar Ingers, Lund

Sägner och Folktro                                                                                                                       362
av Erland Ripa

Helgedomar och deras tjänare                                                                                             369
av Erland Ripa

Skolor – Bibliotek                                                                                                                        400
av Bo Sahlée, Svedala – Erland Ripa

Tätorten växer fram                                                                                                                    426
av Per-Olof Persson, Lund

Arbetsliv och levnadsmönster i Svedala                                                                        453
av Mats Lindqvist, Lund

Industrier                                                                                                                                          480
av Erland Ripa

Hantverk                                                                                                                                           497
av Erland Ripa

Handel och Köpenskap                                                                                                             504
av Erland Ripa

Brandväsende                                                                                                                                510
av Erland Ripa

Svedala för längesen                                                                                                                  513
av Nils-Johan Stridsberg

Kommunal Förvaltning under ett sekel                                                                           517
av Brita Hardenby, Höganäs

Fattigvård – Åldringsvård                                                                                                       534
av Erland Ripa

Folkrörelser och Föreningar                                                                                                  537
av Erland Ripa

Arbetarerörelsen                                                                                                                         558
av Otto Sigvard Persson, Svedala

Bökeberg                                                                                                                                          567
av Eric Mårtensson, Skurup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fsbb.se/wp-content/uploads/Arkivdokument/IMG_20231117_0001.pdf