Styrelse

Ordförande Kerstin Evander 072-7388300
V. ordförande  Thomas Rasmusson  076-1033126
Sekreterare Marie Hörling 070-4820296
Kassör Gert-Åke Carlsson 072-5104401
Ledamot Birgitta Hugo Olsson  070-6827196
Ledamot Nils-Åke Åkesson 070-2984537
Ledamot Mats Olsson 070-6576962
Ledamot Bertil Bengtsson 040-440274
Ledamot Sven Kristerson 040-403819
Ersättare Ann-Kristin Persson 073-0411450
Ersättare Morgan Levin 070-1585506

Föreningens org.nr 802431-0578 och bankgiro nr 478-6240.
Vill du ha mer information om Svedala-Barabygden är du välkommen att kontakta oss!