Genomförda program 2012

Teknikens och Sjöfartens hus

Måndagen den 13:e februari gjorde vi ett besök
på Teknikens och Sjöfartens hus i Malmö
,
tidigare Tekniska muséet. Där fick vi en guidad visning av en ny basutställning som fått namnet ”Smart”, en utställning av 32 skånska uppfinningar, däribland tandpetare, spettkaksjärn, pacemaker och nanoteknik. Guidningen börjar klockan 19.00 och varar en timme.

Årsmöte

Måndagen den 12:e mars, klockan 19.00, var det dags för vårt årsmöte, även i år på församlingshemmet i Svedala.

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar fick vi lyssna till lantmästare Gunnar Henningsson, som under rubriken ”Bonden berättar” höll ett i allra högsta grad engagerande föredrag om vår moderna och högteknologiska livsmedelsproduktion, med tillbakablickar mot gamla tiders jordbruk.

Han berättade om hur den nutida livsmedels-produktionen egentligen går till, utifrån frågor som: Är närproducerat viktigt? Ekologiskt – vad är det egentligen? Hur fungerar den datoriserade mjölkgården?
Är lantbruket en energiresurs?

Gunnar Henningsson var värd att lyssna på, inte endast för att han är underhållande, utan framför allt för att han vet vad han talar om. Förutom att han varit ordförande i Frö- och Oljeväxtodlarna och Svensk Raps AB så har han också varit delaktig i EU-kommissionens rådgivande kommitté avseende speciella lantbruksfrågor.


”Skymningssång i Kalahari –
Hur människan bytte tillvaro” med författaren Lasse Berg

Tisdagen den 20:e  mars kl. 19.15 fick vi ”storfrämmad” till Svedala Folkets hus.
Som ett led i vårt samarbete med Svedala Föreläsning höll författaren, journalisten, sommarprataren, debattören och världsresenären Lasse Bergett föredrag under rubriken ”Skymningssång i Kalahari.
Hur människan bytte tillvaro”.

Under 1960- och 1970-talen ägnade han sig åt Asien. Han har färdats i såväl Sven Hedins som Sten Bergmans fotspår. Sedan 1970-talet har han skrivit 17 böcker, varav hans två senaste, ”Gryning över Kalahari” och ”Skymningssång i Kalahari”, fått stor uppmärksamhet. Den senare har blivit nominerad för Augustpriset 2011. Lasse Berg är också vetenskapsman, vilket gjort honom till hedersdoktor vid Lunds Universitet. Hans föreläsningar är både kunskapsrika och underhållande, han verkar vara en glad ”gamäng”.

Naturvandring

Söndagen den 22:e april, då våren är i full gång, hade vi vår årliga naturvandring med Per Blomberg, som ett samarrangemang med Svedala Naturvårdsförening. Per lade upp sin vandring utifrån sin artikel om ”Jätteträd och andra märkliga träd i Svedala-Barabygden” i vår senaste årsbok. Det blev en vandring som bjuder på såväl naturhistoria som kulturhistoria.

Stadsvandring i Skanör

Söndagen den 13:e maj, klockan 14.00, gjorde vi en stadsvandring i Skanör, under ledning av den kunnige lokalguiden Christian Kindblad. Rundvandringen tog mellan en och en och en halv timme. Vi hoppas givetvis att vädret står oss bi.

Christian kan ”allt om Skanör-Falsterbo”, men menar att Skanör räcker ”mer än väl” för en rundvandring. Det finns dock många som inte vet så mycket om Falsterbos historia.
Vi har detta i åtanke inför framtiden.

Mölledagen

Söndagen den 1:a juli, mellan klockan 13.00 och 16.00, är det dags för vår årliga ”mölledag”.

I enlighet med traditionen serverades ”äggakaga” och/eller kaffe med hembakat i möllarbostaden och i trädgården.

Som vanligt bjöd vi på olika ”kringarrangemang”, som tipsrunda och hästskjuts.
Även i år återkom Bengt Anderberg och underhöll oss med sång och musik i trädgården.

”Mölledagen”, som är öppen för alla svedalabor, är ett av våra mest uppskattade och välbesökta, årliga arrangemang.

GlimmingehusHöstutflykt
Glimmingehus – Hammenhögs gästgiveri
och Ramsåsa Teater

Söndagen den 9:e september, var det dags för vår årliga höstutflykt som i år gick österut. Klockan 10.30 anlände vi till Glimmingehus. Där blev vi guidade av kunniga guider.

Deltagarna fick därvid välja mellan två alternativ, dels en guidning inne i den höga borgen och dels ett föredrag ”på marken” för de som inte ville kämpa sig uppför de höga och branta trapporna.

Vi avreste från Glimmingehus klockan 12.00 för att anlända till Hammenhögs gästgivaregård klockan 12.30, där vi åt lunch. Det serverades ryggbiff.
Efter lunchen avreste vi till Ramsåsa teater där vi fick åtnjuta folklustspelet ”Nya tider”.

Öppen Mölla – Aggarp

Söndagen den 16:e september, var det ”öppen mölla” i Aggarp
mellan klockan 13.00 och 16.00.

I Möllargården serverades kaffe med hembakat.

Nu börjar höstmörkret sänka sig, men Föreningen Svedala- Barabygden kommer att erbjuda flera ljuspunkter!

 

Svedala KommunhusPå gång i Svedala och Bara
Informations- och medlemsmöte

Måndagen den 15:e oktober, klockan 19.00, blev det medlemsmöte i Naverlönnsalen i Svedala kommunhus. Medlemmarna i vår förening hade högtidligen blivit inbjudna till ett informationsmöte där projektchefen Alf Rasmussen redogjorde för allt som är ”på gång” i byggplanerna för Svedala och Bara, på både kort och lång sikt.

Det säger sig nästan självt att vår förening inte endast intresserar sig för vår kommuns gamla bebyggelse, utan även för hur denna omskapas inför framtiden. Den alltid lika glade Alf Rasmussen har alla de kunskaper som behövdes för att redogöra för detta. Han är dessutom ingen knastertorr tjänsteman, utan är också underhållande att lyssna på.

Skånes hembygdsförbund

Måndagen den 12:e november, klockan 19.00, arrangerade vi ett medlemsmöte på Svedala församlingshem. Vi hade inbjudit Pia Sander från Skånes hembygdsförbund att hålla föredrag. Många av våra medlemmar hade nog inte tänkt på att de också är medlemmar i Skånes hembygdsförbund och Sveriges hembygdsförbund. Hembygdsrörelsen, och däribland Skånes hembygdsförbund, har genomgått stora förändringar, år 1999 brukar beskrivas som en ”vattendelare” i verksamheten. Mycket av informationen når ofta endast de olika lokalföreningarnas styrelser, trots att den främst riktar sig till medlemmarna i stort.

Det anordnas kurser och en mängd andra sammankomster som är öppna för alla våra medlemmar. Det ges ut nyhetsblad och böcker.

Sveriges HembygdsförbundPia Sander är ”gammal i gården” och har en gedigen erfarenhet av hembygdsrörelsens olika verksamheter. Varje vecka färdas hon kors och tvärs över hela Skåne och vet vad som försiggår i vårt landskaps mest avlägsna hörn. Hon är omtyckt var hon än kommer, mycket beroende på sin trevliga och vinnande personlighet. Som avslutning bjöd vår förening på kaffe med dopp.

Julmarknad
Söndagen den 2:e december hade vi vår traditionsenliga bokförsäljning på kommunhusets gård under julmarknaden. Då hade vi också vårt officiella ”boksläpp” av vår årsbok.