Aktiviteter

VINTERPROGRAM

Årsbok
Vår årsbok, som i år utkommer som nr 14, är efterfrågad och efterlängtad. Redaktionskommittén har ännu en gång samlat ihop trevliga och intressanta artiklar från vår bygd.

Boken finns sedan till försäljning på Biblioteken fram till nyåret och därefter i Kommunhusets kundtjänst (receptionen).

 

 

 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Medlemmarna i Föreningen Svedala-Barabygden kallas härmed till årsmötet

 

Onsdagen den 7 mars 2018, klockan 19.00

OBS!  OBS! på församlingshemmet.

Dagordning, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för 2018 bifogas kallelsen.

Bokslut, budget och valberedningens förslag delas ut vid årsmötet.

Dagordning, verksamhetsberättelse m.m finns i senaste medlemsbladet som finns under fliken ”Medlemsblad” på denna hemsida.

Efter årsmötesförhandlingarna serveras kaffe och så får vi veta mer om Skånes historia. Vår guide från snapphaneturerna i höstas, Lars Lundberg kallar sitt föredrag ”Höjdpunkter i Skånes spännande kulturhistoria”.

Anmälan – för att kunna förbereda för kaffe ser vi gärna att Du/Ni anmäler till Gert Åke senast den 3 mars på e-post gertake.carlsson@gmail.com  eller  telefon 072 510 4401.

Hjärtligt välkomna!

 

 

MEDLEMSINFORMATION

Information från Hembygdsförbunden  – som medlem i föreningen är Du också medlem i Sveriges Hembygdsförbund och Skånes Hembygdsförbund. En hel del information presenteras på deras hemsidor och här är länkarna för den som är intresserad av att veta mera;

Sveriges Hembygdsförbund   –  www.hembygd.se
Skånes  Hembygdsförbund     –  www.hembygd.se/skane

Klassfoto
Vi har under flera år samlat in klassfoto från skolorna i vår kommun.
I fjor fick vi också en donation med bland annat många klassbilder som adjunkt Bertil Carlberg tagit c:a 1959-60. Dessa har sedan identifierats av personer som känt igen sina klasskamrater eller av andra som kunnat identifiera eleverna.
Det var tänkt att det skulle vara klart att presentera på hemsidan innan jul, men tekniska problem har försenat arbetet. Det är fortfarande möjligt men osäkert. Håll koll på hemsidan.

Har ni klassfoto från någon skola i Svedala kommun och som ni inte hittar i samlingen är vi tacksamma at få ta del av dessa, gärna med så många identifierade elever som möjligt. Identifieringen är dock inte nödvändigt. Om det är möjligt att låna bilen/bilderna, skannar vi dem och ni får tillbaka originalet. Annars kan vi komma och fotografera av dem på plats.