Aktiviteter

KOMMANDE  PROGRAMPUNKTER

VINTERPROGRAM

Redaktionskommittén presenterar nu vår Årsbok Nr 15 och vi hoppas den ska erbjuda trevlig och intressant läsning!

Boken levereras hem till alla medlemmar veckan före 1:a advent och kommer sedan att finnas till försäljning på julmarknaderna i Svedala den 1:e advent (2/12) och i Bara den 2:a advent (9/12).

Boken finns sedan till försäljning på Biblioteken fram till nyåret och därefter i Kommunhusets kundtjänst (receptionen).

I boken ligger ett inbetalningskort för kommande år 2019.  Övrig Medlemsinfo, se längre ner.

 

Vi inleder nästa verksamhetsår tisdagen den 12 februari kl 19.00, då Anders Reisnert från Bara kommer och håller ett föredrag om nya rön kring den krigiska tiden och belägringen av Lindholmen

Vi kommer att hålla mötet i konferenssalen i Aggarpshallen och vi bjuder på fika.

Det kommer att finnas möjlighet till en visning av den nya Aggarpsskolan samma kväll kl 18.00.

Anmälan för medlemsmötet och visningen av Aggarpsskolan måste lämnas till Gert-Åke gertake.carlsson@gmail.com, senast fredag 8 februari.

 

 

ÅRSMÖTE  2019

är planerat till onsdagen den 6 mars och programpunkten för kvällen blir ett föredrag av kyrkoherde Lars Johansson, Svedala. Mer information kommer i samband med kallelse och övriga årsmöteshandlingar i Medlemsblad nr 1/2019.

Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötet, dvs senast den

6 februari 2019.

 

 

MEDLEMSINFORMATION

 

E-postadresser

Ibland behöver vi sända ut information och påminnelse till förening-ens olika arrangemang och då är det enklast att sända det via e-post. Vi har e-postadress till alla er som har symbolen @  i adressfältet på kuvertet. Du som har e-post, men inget @ i adress-fältet, vänligen lämna denna i samband med inbetalning av årsavgift 2019, eller skicka det direkt till vår kassör gertake.carlsson@gmail.com.

Årsmötet 2018 beslöt på styrelsens förslag att höja medlemsavgiften till 160:- för enskild medlem  och ytterligare 60:- för familje-medlem. Detta står förtryckt på inbetalningskortet. Vi hoppas Du trivs i vår förening och förnyar Ditt medlemskap under januari månad.

 

Hemsidan

Som tidigare meddelats håller vår hemsida på att göras om. Vår frustration över att den inte fungerar tillfredsställande är stor, men vi gör vad vi kan för att den så snart som möjligt skall fungera.

 

Efterlysning

Gamla telefonkataloger från vår kommun

I föreningens arkiv på gamla Småskolan i Svedala har vi bland annat gamla telefonkataloger från vår kommun. Vi har kataloger för Svedala

gamla kommun från 1936 och framåt. I dessa ingår från 1940-talet även Holmeja, Börringe och Skabersjö, från 1950-talet Kärrstorp. Bara kommer med i början av 1980-talet och hela Svedala nuvarande kommun från 1986.

Vi saknar helt telefonkataloger från delar av gamla Bara kommun. Vi saknar också Svedalakataloger från 1971-75, 1981, 2005 och efter 2011. Vi tar tacksamt emot kataloger som vi saknar.

En telefonkatalog är av stort värde för hembygdsforskningen och för släktforskning.

Ta kontakt med Bo Sahlée eller Mats Olsson om du vill lämna över kataloger till föreningens arkiv.

 

 

Vi önskar våra medlemmar God Jul och Gott Nytt År!

 

Styrelsen

SLÄKTFORSKNINGSTRÄFFAR

Vi fortsätter med släktforskarträffar under hösten. Det blir sista torsdagen i månaderna september, oktober och november i Vuxenskolans lokaler på Ågatan med början kl. 19.00. De som kallades till de tidigare träffarna kommer att bli kallade inför varje träff. Nya intresserade anmäler sig till:

Göran Kleander på tel. 070 856 1432 eller på e-postadressen: g.kleander@comhem.se. Göran kommer framöver att vara ansvarig för träffarna  tillsammans med Anders Larsson.

Under dessa tre träffar tar vi upp ämnen som handlar om släktforskning, Vi hoppas på uppslag från deltagarna om vad som kan vara intressant att ta upp. Uppslag och frågor skickas till Anders på
e-postadressen: anders@dis-syd.se. Träffarna sker i samarbete med Vuxenskolan Söderslätt.

 

ÖVRIG INFORMATION

BOKUTGIVNING

Även i år kommer medlemmarna att få sin Årsbok hem i brevlådan i veckan före 1:e advent. Med den kommer också inbetalningskort för medlemsavgiften 2019 och ett nytt medlemsblad.

HEMSIDAN

Som ni kanske upptäckt har vår hemsida inte fungerat tillfreds-ställande sedan vi gjorde om den. Bland annat fungerar inte sökningsfunktionen. Det visade sig att det inte fanns något att göra utan att bygga om den helt igen. Nu har vi fått hjälp av kommunens It-avdelning som har börjat arbeta med detta. Endast Programblad och annan information kommer att publiceras på hemsidan innan den nya blivit färdig. Vi hoppas på förståelse för detta.

NYA REGLER FÖR PERSONREGISTER

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft.

GDPR ersätter PUL (personuppgiftslagen) som sedan 1998 har reglerat hur och vem som får hantera personuppgifter.

Föreningen Svedala-Barabygden följer den nya lagstiftningen. Vårt medlemsregister innehåller information om namn, adress och telefonnummer samt i vissa fall även e-post adress.

Registret används endast av Föreningen Svedala-Barabygden för utskick av medlemsinformation.

Föreningen kommer inte att sälja eller på något annat sätt lämna vidare personuppgifter till någon annan intressent. Vid avslutat medlemskap i föreningen kommer uppgifterna att raderas.