Sture Falheds fotosamling

Om du klickar på någon av mapparna öppnas ett nytt fönster med ett galleri av 100 bildnummer i miniatyrformat (en indexsida).
Klicka på en bild så öppnas den i större format. Därifrån kan du byta till nästa eller föregående bild med pilknapparna Du kan också återgå till indexsidan med den tredje knappen. Via Indexsidan får du en överblick av alla bilderna i serien.

Det kommer att läggas ut fler bilder efterhand som vi får fler färdiga.

OBS! Om du inte ser hela bilden så kan du använda helskärmsvisning med funktionstangenten F11. Den aktiveras och avaktiveras genom tryckning.

Nya foto   8001 t.o.m. 10100 är utlagda 2014-04-15
Nya foto 10101 t.o.m. 10500 är utlagda 2014-06-13
Nya foto 10501 t.o.m 11000 är utlagda 2014-06-26
Nya foto 11001 t.o.m. 12100 är utlagda 2014-09-24
Nya foto 12101 t.o.m. 13700 är utlagda 2014-12-08
Nya foto 13701 t.o.m. 15200 är utlagda 2015-08-26
Nya foto 15201 t.o.m. 17800 är utlagda 2015-12-11
Nya foto 17801 t.o.m. 18400 är utlagda 2017-01-27

Serie   Tidsspann
5001 5100   mars 1947     24/7 1947 Se bilderna >
5101 5200   24/7 1947     10/7 1947 Se bilderna >
5201 5300   10/7 1947     20/9 1947 Se bilderna >
5301 5400   20/9 1947     17/1 1948 Se bilderna >
5401 5500   17/1 1948     29/5 1948 Se bilderna >
5501 5600   29/5  1948     3/7 1948 Se bilderna >
5601 5700   3/7  1948     30/8 1948 Se bilderna >
5701 5800   30/8  1948     23/12 1948 Se bilderna >
5801 5900   23/12 1948     16/4 1949 Se bilderna >
5901 6000   16/4 1949     10/6 1949 Se bilderna >
6001 6100   10/6 1949     8/8 1949 Se bilderna >
6101 6200   8/8 1949     5/11 1949 Se bilderna >
6201 6300   5/11 1949     4/3 1950 Se bilderna >
6301 6400   4/3 1950     27/5 1950 Se bilderna >
6401 6500   27/5 1950     12/7 1950 Se bilderna
6501 6600   12/7 1950     5/9 1950 Se bilderna >
6601 6700   5/9 1950     16/1 1951 Se bilderna >
6701 6800   16/1 1951     2/5 1951 Se bilderna >
6801 6900   2/5 1951     19/6 1951 Se bilderna >
6901 7000   19/6 1951     3/8 1951 Se bilderna >
7001 7100   3/8 1951     18/11 1951 Se bilderna >
7101 7200   18/11 1951     24/3 1952 Se bilderna >
7201 7300   24/3 1952     4/6 1952 Se bilderna >
7301 7400   4/6 1952     20/9 1952 Se bilderna >
7401 7500   20/9 1952     10/1 1953 Se bilderna >
7501 7600   10/1 1953     22/5 1953 Se bilderna >
7601 7700   22/5 1953     25/7 1953 Se bilderna >
7701 7800   25/7 1953     9/11 1953 Se bilderna >
7801 7900   9/11 1953     25/3 1954 Se bilderna >
7901 8000   25/3 1954     10/6 1954 Se bilderna >
 8001 8100   10/6 1954     1/9 1954 Se bilderna >
8101 8200   1/9 1954     8/1 1955 Se bilderna >
 8201 8300    8/1 1955      9/4 1955 Se bilderna >
8301 8400   9/4 1955     24/6 1955 Se bilderna >
8401 8500   24/6 1955     8/10 1955 Se bilderna >
8501 8600   8/10 1955     7/3 1956 Se bilderna >
8601 8700   7/3 1956     11/6 1956 Se bilderna >
8701 8800   11/6 1956     14/9 1956 Se bilderna >
8801 8900   14/9 1956     23/2 1957 Se bilderna >
8901 9000   23/2 1957     15/6 1957 Se bilderna >
9001 9100   15/6 1957     23/10 1957 Se bilderna >
9101 9200   23/10 1957     18/4 1958 Se bilderna >
9201 9300   18/4 1958     28/6 1958 Se bilderna >
9301 9400   28/6 1958     18/11 1958 Se bilderna >
9401 9500   18/11 1958     23/4 1959 Se bilderna >
9501 9600   23/4 1959     21/7 1959 Se bilderna >
9601 9700   21/7 1959     17/1 1960 Se bilderna >
9701 9800   17/1 1960     10/6 1960 Se bilderna >
9801 9900   10/6 1960     1/10 1960 Se bilderna >
9901 10000   1/10 1960     1/4 1961 Se bilderna >
10001 10100   1/4 1961     12/7 1961 Se bilderna >
10101  – 10200   12/7 1961     2/12 1961 Se bilderna >
10201 –  10300   2/12 1961     12/4 1962 Se bilderna >
10301 –  10400   18/4 1962     4/8 1962 Se bilderna >
10401 –  10500   4/8 1962     30/1 1963 Se bilderna >
10501 –  10600   30/1 1963     30/5 1963 Se bilderna >
10601 –  10700   30/5 1963     31/10 1963 Se bilderna >
10701 –  10800   31/10 1963     27/2 1964 Se bilderna >
10801 –  10900   27/2 1964     26/3 1964 Se bilderna >
10901 –  11000   26/3 1964     4/5 1964 Se bilderna >
11001 –  11100   4/5 1964     4/7 1964 Se bilderna >
11101 –  11200   4/7 1964     10/10 1964 Se bilderna >
11201 –  11300   10/10 1964     5/3 1965 Se bilderna >
11301 –  11400   5/3 1965     20/5 1965 Se bilderna >
11401 –  11500   20/5 1965     27/8 1965 Se bilderna >
11501 –  11600   27/8 1965     18/12 1965 Se bilderna >
11601 –  11700   18/12 1965     31/3 1966 Se bilderna >
11701 –  11800   31/3 1966     3/6 1966 Se bilderna >
11801 –  11900   3/6 1966     19/8 1966 Se bilderna >
11901 –  12000   19/8 1966     14/1 1967 Se bilderna >
12001 –  12100   14/1 1966     28/3 1967 Se bilderna >
12101 –  12200   28/3 1967     15/6 1967 Se bilderna >
12201 –  12300   15/6 1967     23/9 1967 Se bilderna >
12301 –  12400   23/9 1967     15/1 1968 Se bilderna >
12401 –  12500   15/1 1968     16/3 1968 Se bilderna >
12501 –  12600   16/3 1968     16/5 1968 Se bilderna >
12601 –  12700   16/5 1968     1/8 1968 Se bilderna >
12701 –  12800   1/8 1968     21/12 1968 Se bilderna >
12801 –  12900   21/12 1968     19/2 1969 Se bilderna >
12901 –  13000   19/2 1969     16/4 1969 Se bilderna >
13001 –  13100   16/4 1969     5/7 1969 Se bilderna >
13101 –  13200   5/7 1969     25/10 1969 Se bilderna >
13201 –  13300   25/10 1969     28/1 1970 Se bilderna >
13301 –  13400   28/1 1970     18/4 1970 Se bilderna >
13401 –  13500   18/4 1970     16/6 1970 Se bilderna >
13501 –  13600   16/6 1970     28/9 1970 Se bilderna >
13601 –  13700   28/9 1970     5/1 1971 Se bilderna >
13701 –  13800   5/1 1971     20/3 1971 Se bilderna >
13801  – 13900   20/3 1971     26/5 1971 Se bilderna >
13901 –  14000   26/5 1971     11/8 1971 Se bilderna >
14001 –  14100   11/8 1971     1/12 1971 Se bilderna >
14101 –  14200   1/12 1971     23/2 1972 Se bilderna >
14201 –  14300   23/2 1972     15/5 1972 Se bilderna >
14301 –  14400   15/5 1972     9/9 1972 Se bilderna >
14401 –  14500   9/9 1972     4/1 1973 Se bilderna >
14501 –  14600   4/1 1973     15/2 1973  Se bilderna >
14601 –  14700   15/2 1973      24/3 1973 Se bilderna >
14701 –  14800   24/3 1973     7/5 1973 Se bilderna >
14801 –  14900  

5/9 1973

    27/6 1973 Se bilderna >
14901 –  15000   27/6 1973     24/8 1973 Se bilderna >
15001 –  15100   24/8 1973     26/10 1973 Se bilderna >
15101 –  15200   26/10 1973     17/11 1973 Se bilderna >
15201 –   15300   17/11 1973      8/1 1973  Se bilderna >
15301 –  15400     8/1 1973      21/1 1974  Se bilderna >
15401 –   15500    21/1 1974      25/2 1974  Se bilderna >
15501 –  15600     25/2 1974      20/3 1974  Se bilderna >
15601 –  15700     20/3 1974      9/4 1974  Se bilderna >
15701 –  15800     9/4 1974       22/5 1974  Se bilderna >
 15801 –  15900     22/5 1974      14/6 1974  Se bilderna 
15901  –  16000     14/6 1974      9/7 1974  Se bilderna >
16001 –  16100   9/7 1974     23/9 1974 Se bilderna >
16101 –  16200   23/9 1974     7/10 1974 Se bilderna >
16201 –  16300   7/10 1974     1/11 1974  Se bilderna >
16301 –  16400   1/11 1974     5/12 1974 Se bilderna >
16401 –  16500   5/12 1974     20/12 1974 Se bilderna >
16501 –  16600   20/12 1974     1/2 1975 Se bilderna >
16601 –  16700   1/2 1975     15/2 1975 Se bilderna >
16701 –  16800   15/2 1975     15/3 1975 Se bilderna >
16801 –  16900   15/3 1975     4/4 1975 Se bilderna >
16901 –  17000   4/4 1975     19/4 1975 Se bilderna >
17001 –  17100   19/4 1975     9/5 1975 Se bilderna >
17101 –  1720017300   9/5 1975     27/5 1975 Se bilderna >
17201 –  17300   27/5 1975     11/6 1975 Se bilderna >
17301 –  17400   11/6 1975     1/7 1975 Se bilderna >
17401 –  17500   1/7 1975     29/7 1975 Se bilderna >
17501 –  17600   29/7 1975     30/8 1975 Se bilderna >
17601 –  17700   30/8 1975     6/11 1975 Se bilderna >
17701 –  17800   6/11 1975     20/12 1975 Se bilderna >
 17801  –  17900   20/12 1975     28/1 1976  Se bilderna >
17901   – 18000    28/1 1976      8/3 1976  Se bilderna >
18001   – 18100    8/3 1976      8/3 1976  Se bilderna >
18101 18200   7/5 1976     13/7 1976 Se bilderna >
18201 18300   13/7 1976     6/10 1976 Se bilderna >
18301 18400   7/10 1976     27/12 1976 Se bilderna >

6 tankar på “Sture Falheds fotosamling

 1. Hej Lars-Göran!
  Jo det finns foto efter 1975, men vi publicerar numera fotomapparna efterhand som de blir 40 år.
  Så ge dig till tåls.

 2. Fantastiskt bra att återuppliva alla dessa personer som har passerat denna kända fotografens öga. Som genuin Svedala bo så är det extra trevligt, minnet har blivit betydligt bredare.
  Ni, Mats och m.f.l gör ett fantastiskt jobb som syr ihop alla dessa bilder, så att vi kan sitta hemma vid datorn och avnjuta alla dessa bilder.
  Vänta med spänning på fler bilder.
  M.V.H.
  Jonny Johansson

Lämna en kommentar