Aktiviteter

KOMMANDE  PROGRAMPUNKTER

 

MEDLEMSMÖTE
Den 25 oktober kl 19.00 kommer Per Blomberg till oss och berättar om Upptäcktsfärder i backland-skapet.


Per har stor kunskap om natur och miljö i vår kommun och har många gånger tidigare lotsat oss runt i bygden. Naverlönnskolan var tyvärr inte tillgänglig.

OBS!!!  Ny plats

Vi har i stället bokat in samma dag och tid, 25 okt kl 19, i konferenssalen på andra våningen på nybyggda Agarpsskolans sporthall.

Anmäl gärna för planering av fikat till gertake.carlsson@gmail.com eller 072-510 4401.

 

 MÖLLEGRUPPEN
träffas vid Kvarnen torsdagskvällarna 30 augusti och 13 september
kl 17.00 samt lördagarna 29 september, 13 och 27 oktober kl 10.00.

Tidigare och nya deltagare varmt välkomna.

Kontaktperson; Nils-Åke Åkesson, telefon 070 298 4537.

 

SLÄKTFORSKNINGSTRÄFFAR

Vi fortsätter med släktforskarträffar under hösten. Det blir sista torsdagen i månaderna september, oktober och november i Vuxenskolans lokaler på Ågatan med början kl. 19.00. De som kallades till de tidigare träffarna kommer att bli kallade inför varje träff. Nya intresserade anmäler sig till:

Göran Kleander på tel. 070 856 1432 eller på e-postadressen: g.kleander@comhem.se. Göran kommer framöver att vara ansvarig för träffarna  tillsammans med Anders Larsson.

Under dessa tre träffar tar vi upp ämnen som handlar om släktforskning, Vi hoppas på uppslag från deltagarna om vad som kan vara intressant att ta upp. Uppslag och frågor skickas till Anders på
e-postadressen: anders@dis-syd.se. Träffarna sker i samarbete med Vuxenskolan Söderslätt.

 

ÖVRIG INFORMATION

BOKUTGIVNING

Även i år kommer medlemmarna att få sin Årsbok hem i brevlådan i veckan före 1:e advent. Med den kommer också inbetalningskort för medlemsavgiften 2019 och ett nytt medlemsblad.

HEMSIDAN

Som ni kanske upptäckt har vår hemsida inte fungerat tillfreds-ställande sedan vi gjorde om den. Bland annat fungerar inte sökningsfunktionen. Det visade sig att det inte fanns något att göra utan att bygga om den helt igen. Nu har vi fått hjälp av kommunens It-avdelning som har börjat arbeta med detta. Endast Programblad och annan information kommer att publiceras på hemsidan innan den nya blivit färdig. Vi hoppas på förståelse för detta.

NYA REGLER FÖR PERSONREGISTER

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft.

GDPR ersätter PUL (personuppgiftslagen) som sedan 1998 har reglerat hur och vem som får hantera personuppgifter.

Föreningen Svedala-Barabygden följer den nya lagstiftningen. Vårt medlemsregister innehåller information om namn, adress och telefonnummer samt i vissa fall även e-post adress.

Registret används endast av Föreningen Svedala-Barabygden för utskick av medlemsinformation.

Föreningen kommer inte att sälja eller på något annat sätt lämna vidare personuppgifter till någon annan intressent. Vid avslutat medlemskap i föreningen kommer uppgifterna att raderas.